Loop virtueel door de wijk

met Google Streetview:

Molenlaan

Groenendaalkade

Herfstlaan

Lentelaan

Zomerlaan

valkenburgerplein

 

De term “Groenendaalkwartier” werd in een ver verleden voor het eerst genoemd in het weekblad Elsevier bij een artikel over de mooiste woonwijken in Nederland. Vanaf dat moment hebben wij de naam van ons buurtcollectief en website- voorheen “Onder De Toren” geheten- daaraan aangepast.De naam ” Groenendaalkwartier” werd door de gemeente Heemstede voor het eerst officieel gebruikt in een brief van 4 januari 2017 betreffende een in te stellen max. snelheidszone van 30 km/u. De grenzen van dat gebied werden volgens de rode stippellijn hier links aangegeven.
Buurtgrenzen.
Omdat het zuidelijk slechts bestaat uit bosgebied en de -zeer fraai aangelegen – gemeentelijke begraafplaats, beperkt deze website zich wat betreft straten en bewoners tot de wijk die wordt begrensd door de Groenendaalkade, de Lentelaan, de Valkenburgerlaan en de herfstlaan (tussen groene stippellijnen). De wijk wordt doorkruist door de Torenlaan, Molenlaan en de Zomerlaan.(klik op kaartje voor Google map)