1. zie voorbeeldsjabloon – code kopieren/plakken in tekstmodus bij nieuwe pagina maken. Nieuwe alinea starten in tekst.

2. Na aanbrengen van nieuwe alinea (entertoets) in Visuele modus: check in tekstmodus of er geen extra code <div></div> is gegenereerd. Zo ja: deze verwijderen. Die extra code kan er namelijk toe leiden dat de inhoud in een verkeerde kolom komt te staan.

3. invoegen plaatjes en css instellen (R muisklik op plaatje en op “bewerken” klikken)

4. fotos bijsnijden. Zonodig opnieuw invoegen in bestaande pagina.

5. Hyperlinks maken

6. Menu aanpassen via Customizer

7. Inlogwachtwoorden, ook voor LaPosta noteren.