Het doel van het buurtcollectief is kort samengevat het bevorderen van een veilige en gezellige buurt.

Aan het eerstgenoemde aspect wordt inhoud gegeven middels een tweetal in de wijk geplaatse borden met opschrift "Attentie buurtpreventie", bewoners die regelmatig patrouilles lopen en een WhatsApp groep waarmee deelnemers elkaar waarschuwen en/of hulp kunnen inroepen.

Aan het tweede aspect wordt inhoud gegeven door het organiseren van diverse aktiviteiten en een periodieke ontmoetingsavond; dit alles om het onderlinge contact tussen de buurtgenoten te bevorderen.

Om je aan te sluiten bij het collectief dien je binnen de daartoe gestelde buurtgrenzen te wonen. Deze wordt begrensd door de Groenendaalkade, de Lentelaan, de Valkenburgerlaan en de herfstlaan. Voorts dien je jezelf even met mailadres te registreren op deze pagina.

Het collectief is geen statutaire vereniging. De noodzakelijke bestuursfunkties (voorzitter, penningmeester, webmaster/secretaris, coördinator buurtpreventie") worden door liefhebbers bezet voor de duur dat zij dit zelf leuk vinden. Ook de diverse periodieke aktiviteiten worden door liefhebbers gecoördineerd.