Aanmelden bij het bewonerscollectief - klik hier voor onze doelstellingen

Voor het aankondigen van buurtaktiviteiten wordt een online database gebruikt (zie logo). Buurtgenoten die van de aktiviteiten op de hoogte gehouden willen worden en/of willen deelnemen aan het collectieve veiligheidssysteem dienen hiernaast hun mailadres in te vullen. Vergeet dat niet opnieuw te doen indien je een ander mailadres neemt.

Let op: deelname aan het veiligheidscollectief betekent opname in de nood-Whatsapp groep. Daarvoor moet je wel beschikken over een smartphone waarop deze (gratis) App geinstalleerd kan worden.

Menu-onderdelen (links) waarvoor wachtwoord benodigd: (instructie hier rechts)

-beveiligde pagina's
-deelnemers
-fotoreportages
-bewoners bloggen (idem)
-aanmelden voor aktiviteiten

Vul hieronder je mailadres in. Je ontvangt dan automatisch een mail met aanwijzingen om je inschrijving te bevestigen.

Rond je aanmeldig vervolgens af door invulling van dit contactformulier. Als is vastgesteld dat je binnen de buurtgrenzen woont krijg je toegang tot de afgeschermde pagina's op deze website en word je desgewenst/zo mogelijk ook toegevoegd aan de WhatsApp-groep voor voor het veiligheidscollectief.

Inschrijven verplicht je uiteraard tot niets maar de intentie is natuurlijk wel dat je elkaar bij buurtaktiviteiten af en toe ziet en spreekt. Dat maakt het elkaar te hulp snellen in geval van nood ook veel laagdrempeliger.

AANMELDEN VOOR E.V. AKTIVITEIT

(alleen voor buurtbewoners)